Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:00

Torsdag 2012-06-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-06-14 08:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på socialpolitikens område
Överläggningar
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, m.fl., Socialdepartementet

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, m.fl., Socialdepartementet

4. Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor (SfU16)
Beredning
Prop. 2011/12:152
Föredragande: JIL

5. Fråga om utskottsinitiativ

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Onsdagen den 12 september 2012 kl. 13.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:37 och 2011/12:38 (endast elektroniskt)
Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 4: Sammanställning

Dessutom bifogas:
– PowerPoint-presentation från besöket hos Pensionsmyndigheten den 12 juni 2012 (endast elektroniskt)
– preliminär plan för utskottets arbete under hösten