Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Onsdag 2012-09-12 kl. 13:00

Onsdag 2012-09-12 kl. 13:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-09-12 13:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

3. Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. (SfU16)
Justering
Prop. 2011/12:152
Föredragande: JIL

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 september 2012 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:39 (endast elektroniskt)
Punkt 2: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:SfU16
Punkt 4: Första utkast till program/deltagarförteckning för offentlig utfrågning om effekterna av rehabiliteringskedjan