Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10
Datum och tid: 2012-11-20 09:00
Plats: Skandiasalen N3-04, öppet sammanträde RÖ4-43, sammanträde

Öppet sammanträde

1. Statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerar

Utskottssammanträde (kl. 11.00)

2. Justering av protokoll

3. Information av Migrationsverket
Generaldirektör Anders Danielsson

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2012 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2012/13:9 (endast elektroniskt)