Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Berättelse om verksamheten i EU under 2012 (SfU5y)
Justering
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: CM

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:28 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till yttrande 2012/13:SfU5y