Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:30

Torsdag 2013-05-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-16 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. (SfU9)
Beredning
Prop. 2012/13:151 och motioner
Föredragande: KS

3. Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (SfU8)
Beredning
Prop. 2012/13:125 och motioner
Föredragande: JIL

4. Genomförande av blåkortsdirektivet (SfU13)
Beredning
Prop. 2012/13:148 och motioner
Föredragande: MP

5. Etableringsförberedande insatser för asylsökande (SfU14)
Beredning
Skr. 2012/13:139 och motioner
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 maj 2013 kl. 9.30, öppen utfrågning om ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:32 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Sammanställning och motioner
Punkt 3: Sammanställning och motioner
Punkt 4: Sammanställning och motioner
Punkt 5: Sammanställning och motioner