Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-23 09:30
Plats: Andrakammarsalen

Öppen utfrågning om ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga

Bilagor


Program och preliminär deltagarförteckning (endast elektroniskt)