Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-05-28 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Jan Landahl, m.fl, presenterar granskningsrapporten RiR 2013:7 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram?

3. Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien (SfU12)
Justering
Prop. 2012/13:117 och motion
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 maj 2013.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:33 och 2012/13:34 (endast elektroniskt)
Punkt 2: RiR 2013:7 (till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SfU12