Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-05-30 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Överläggningar
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

4. Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (SfU8)
Justering
Prop. 2012/13:125 och motioner
Föredragande: JIL

5. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. (SfU9)
Justering
Prop. 2012/13:151 och motioner
Föredragande: KS

6. Genomförande av blåkortsdirektivet (SfU13)
Justering
Prop. 2012/13:148 och motioner
Föredragande: MP

7. Planering för utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 11.00 i Skandiasalen.


Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:35 (endast elektroniskt)
Punkt 2-3: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:SfU8
Punkt 5: Förslag till betänkande 2012/13:SfU9
Punkt 6: Förslag till betänkande 2012/13:SfU13
Punkt 7: Underlag, promemoria daterad 28 maj 2013