Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: Skandiasalen N3-04

Öppet sammanträde

1. Information om de ökande sjuktalen
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson

Utskottssammanträde (kl. 12.00)

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor på socialpolitikens område
Information
Statssekreterare Christina Lundmark, Socialdepartementet
Sociala investeringspaketet

4. Fråga om utskottsinitiativ om metoder för bedömning av arbetsförmåga
Fortsatt beredning
Försäkringskassan informerar

5. Etableringsförberedande insatser för asylsökande (SfU14)
Justering
Skr. 2012/13:139 och motioner
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2013

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2012/13:36 (endast elektroniskt)
Punkt 3: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 5: Förslag till betänkande 2012/13:SfU14