Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:38 Tisdag 2013-06-11 kl. 13:30

Tisdag 2013-06-11 kl. 13:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38
Datum och tid: 2013-06-11 13:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Metoder för bedömning av arbetsförmåga (SfU10)
Justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 augusti 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:37 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2012/13:SfU10