Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:39 Tisdag 2013-08-27 kl. 11:00

Tisdag 2013-08-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39
Datum och tid: 2013-08-27 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens förslag om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna gällande Kroatien och Cypern
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 441
Föredragande: CM

3. Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11)
Beredning
Prop. 2012/13:162 och motioner
Föredragande: MP

4. Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (SfU15)
Beredning
Prop. 2012/13:159 och motion
Föredragande: KS

5. Enklare regler i socialförsäkringen (SfU16)
Beredning
Prop. 2012/13:169
Föredragande: JIL

6. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete
Fortsatt diskussion

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 september 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:38 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Sammanställning, KOM(2013) 441, pm
Punkt 3: Sammanställning och två motioner
Punkt 4: Sammanställning och en motion
Punkt 5: Sammanställning
Punkt 6: Pm m.m. Uppföljning och utvärdering

Dessutom bifogas preliminär plan för utskottets arbete under hösten