Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:40 Torsdag 2013-09-12 kl. 11:00

Torsdag 2013-09-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40
Datum och tid: 2013-09-12 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11)
Justering
Prop. 2012/13:162 och motioner
Föredragande: MP

3. Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (SfU15)
Justering
Prop. 2012/13:159 och motion
Föredragande: KS

4. Enklare regler i socialförsäkringen (SfU16)
Justering
Prop. 2012/13:169
Föredragande: JIL

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:39 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2012/13:SfU11
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SfU15
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:SfU16

Dessutom bifogas uppdaterad preliminär plan för utskottets arbete under hösten