Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-08 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Försäkringskassan
Generaldirektör Dan Eliasson samt analys- och prognoschef Laura Hartman

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november kl. 9.00 Offentlig utfrågning med FiU om AP-fonderna, Andrakammarsalen.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:6 (endast elektroniskt)