Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Tisdag 2012-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8
Datum och tid: 2012-11-13 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Öppen utfrågning med finansutskottet om AP-fondernas framtid

Bilagor


Pressmeddelande om utfrågningen