Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1
Datum och tid: 2013-10-01 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter
- 2013:7 om unga med förtidspension
- 2013:9 om handläggarprojektet
- 2013:11 om landstingsmiljarden

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2013 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:40 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Rapporterna 2013:7, 2013:9 och 2013:11, samt OH-bilder (endast elektroniskt delas på bordet)

Dessutom bifogas uppdaterad plan för utskottets arbete under hösten