Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16
Datum och tid: 2014-01-30 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd (SfU7)
Beredning
Skr. 2013/14:45 och motioner
Föredragande: MP

3. ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd (SfU8)
Beredning
Skr. 2013/14:52 och motion
Föredragande: MP

4. Kommissionens förslag om om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 - Viseringslistan
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 853
Föredragande: JIL

5. Överlämnande av motion

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Dessutom bifogas:
- Inbjudan till Riksbanken
- Uppdaterad plan för vårens arbete