Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19
Datum och tid: 2014-02-27 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)
Återrapportering
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

3. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

4. Uppföljning och utvärdering
Ev. beslut om förstudie (Finsam)

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 mars kl. 11.00

Bilagor