Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:30

Torsdag 2013-10-03 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-10-03 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statssekreterare Minna Ljunggren, m.fl., Justitiedepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 11.00.

Bilagor