Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-03-18 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU9)
Justering
Prop. 2013/14:83 och motion
Föredragande: MP

3. Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande (SfU11)
Justering
Prop. 2013/14:81 och motion
Föredragande: KS

4. Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar (SfU12)
Justering
Prop. 2013/14:82 och motion
Föredragande: JIL

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 11.00.

Bilagor