Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU6)
Beredning
Skr. 2013/14:73 och motioner
Föredragande: JIL, KS

3. Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (SfU14)
Beredning
Prop. 2013/14:153 och motion
Föredragande: LH

4. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige
Fråga om yttrande till socialutskottet
Skr. 2013/14:91 och motioner
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 27 mars 2014 kl. 10.30, därefter tisdagen den 1 april 2014 kl. 11.00.


Bilagor