Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (SfU5y)
Justering
Skr. 2013/14:75
Föredragande: SS

3. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2013/14:99 och motion
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00.

Bilagor