Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:3 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3
Datum och tid: 2013-10-15 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsramar m.m.
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2013/14:1 och motioner
Föredragande: JS, JIL, MP, KS

3. Höständringsbudget för 2013
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2013/14:2
Föredragande: MP

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2013 kl. 11.00.

Bilagor