Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:30

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-05-08 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (SfU10)
Justering
Prop. 2013/14:137 och motion
Föredragande: KS

3. Särskilt ömmande omständigheter (SfU21)
Beredning
Prop. 2013/14:216 och motioner
Föredragande: JIL

4. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2013/14:101
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 9.00

Bilagor