Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)
Återrapportering
Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet

3. Meddelande om ett öppet och säkert EU
Överläggning
Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet
COM(2014) 154 och 2013/14:FPM68
- Framtida utvecklingen på RIF-området

4. Arbetsgruppen för Medelhavsområdet
Information
Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet

5. Särskilt ömmande omständigheter (SfU21)
Justering
2013/14:216 och motioner
Föredragande: JIL

6. Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskrafts-
invandring (SfU19)
Beredning
2013/14:227 och motioner
Föredragande: JIL

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 juni kl. 11.00

Bilagor