Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter
2014:5 Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron
2014:7 Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering

2. Justering av protokoll

3. Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande (SfU20)
Justering
Prop. 2013/14:197 och motioner
Föredragande: KS

4. Cirkulär migration och utveckling (SfU13)
Justering
Prop. 2013/14:213 och motioner
Föredragande: MP

5. Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige (SfU22)
Justering
Prop. 2013/14:217 och motion
Föredragande: LH

6. Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)
Justering
Prop. 2013/14:227 och motioner
Föredragande: JIL

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor