Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ 4-43

1. Ministerrådsmöte, sociala frågor (EPSCO)
Återrapportering
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet

2. Den europeiska planeringsterminen 2014: Bidrag
till Europeiska rådet

Information
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet

3. EU:s/EMU:s sociala dimension
Information
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet

4. Övrig EU-fråga
Information
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet
Generaladvokatens yttrande till EU-domstolen i mål nr C-333/13

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor