Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:45

Fredag 2014-12-19 kl. 08:45

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15
Datum och tid: 2014-12-19 08:45
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Val av vice ordförande

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 22 januari 2015 kl. 10.30.

Bilagor