Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-01-29 kl. 10:30

Torsdag 2015-01-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17
Datum och tid: 2015-01-29 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (SfU6)
Beredning
Prop. 2014/15:21
Motion 2014/15:3027
Sammanställning
Föredragande: MN

3. EU:s gränskodex (SfU7)
Beredning
Prop. 2014/15:32
Motion 2014/15:3028
Sammanställning
Föredragande: JIL

4. Riksrevisionens rapport om att gå i pension (SfU8)
Beredning
Skr. 2014/15:33
Sammanställning
Föredragande: MP

5. Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet (SfU9)
Beredning
Skr. 2014/15:34
Sammanställning
Föredragande: MP

6. Utskottets arbetsrutiner

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 3 februari 2015 kl. 11.00.

Bilagor