Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19
Datum och tid: 2015-02-19 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga (SfU10)
Beredning
Prop. 2014/15:50 och motioner
Sammanställning
Föredragande: MP

3. Migration (SfU11)
Beredning
Motioner
Sammanställning
Föredragande: JIL

4. Anhöriginvandring (SfU12)
Beredning
Motioner
Sammanställning
Föredragande: MN

5. Arbetskraftsinvandring (SfU13)
Beredning
Motioner
Sammanställning
Föredragande: MP

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 10.30

Bilagor