Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i EU under 2014
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: MA

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 14 april 2015 kl. 11.00, därefter torsdagen den 16 april 2015 kl. 10.30.
Besök på Kammarrätten torsdagen den 9 april 2015 kl. 10.00.

Bilagor