Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-04-21 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor
Information
Socialdepartementet och Justitiedepartementet
- Paket för arbetskraftens rörlighet, bl.a. förordning 883/2004
- Frågor om fri rörlighet för EU-medborgare

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 28 april 2015 kl. 11.00.
Besök vid Pensionsmyndigheten torsdagen den 23 april 2015 kl. 10.00.

Bilagor