Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens aviserade förslag till paket om arbetskraftens rörlighet
Överläggning
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. Information om uppföljningen av Finsam

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00.

Bilagor