Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. 2015 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2014/15:100 och motioner
Föredragande: JIL, MP, MN

3. Vårändringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2014/15:99 och motioner
Föredragande: JIL, MP, MN

4. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2014/15:101
Föredragande: JIL, MP, MN

5. Fråga om utskottsinitiativ

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 9.30, offentlig utfrågning Tio år med Finsam

Bilagor