Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2015 (SfU3y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och motioner
Föredragande: JIL, MP, MN

3. Fråga om utskottsinitiativ

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11.00.

Bilagor