Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg m.fl. presenterar granskningsrapporten
RiR 2015:7 Aktivitetsersättning - en ersättning utan aktivitet?

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.30, därefter tisdagen den 9 juni 2015 kl. 11.00.

Bilagor