Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-06-09 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. En europeisk migrationsagenda
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2015) 240

4. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

5. Ökande sjuktal och sjukförsäkringen (kl. 11.45)
Information
Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.30.

Bilagor