Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-06-16 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utsatta EES-medborgare
Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare, informerar

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor