Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Tisdag 2015-09-15 kl. 10:30

Tisdag 2015-09-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-09-15 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Ändring av förordning om en enhetlig utformning av visumhandlingar
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM(2015) 303
Föredragande: MA

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor