Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21
Datum och tid: 2016-02-23 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utsatta EU-medborgare
Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerar

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 februari 2016 kl. 10.30.

Bilagor