Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:30

Torsdag 2016-03-03 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-03-03 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 11.00.

Bilagor