Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:30

Torsdag 2016-05-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-05-12 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. Migration
Genomförande av uttalandet från EU och Turkiet och annan utveckling under senare tid

Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. Viseringspolitik
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

5. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

6. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: MN, SB

7. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2015/16:100 förslagspunkterna 4 och 6
Föredragande: SB

8. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:99 och motion
Föredragande: MN, SB

9. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:101
Föredragande: MA

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Ev. Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00.

Bilagor