Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:30

Torsdag 2016-05-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-05-26 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. Revidering av Dublinförordningen
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 270

4. Utökat mandat till EASO
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 271

5. Revidering av Eurodac
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 272

6. Förslag om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 (viseringsfrihet för Turkiet)
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 279

7. Förslag om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 (revidering av upphävandemekanismen, s.k. suspendering)
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 290

8. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Ev. Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00.

Bilagor