Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:30

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-06-09 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

3. Utrikes resa till USA och Mexiko 2017

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00.

Bilagor