Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)
Justering
Prop. 2015/16:174 och motioner
Föredragande: MP

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 10.30.

Bilagor