Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:39 Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39
Datum och tid: 2016-06-16 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information
Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare, Migrationsverket

3. Information
Migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor