Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 10:30

Torsdag 2016-09-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-15 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Rättelse i utlänningslagen (SfU5)
Beredning och justering
Föredragande: KS

2. Kommissionens förslag om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016) 271
2015/16:FPM95
Föredragande: SB

3. Kommissionens förslag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016) 378
2015/16:FPM113
Föredragande: SB

4. Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016) 434
Föredragande: SB

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.30.

Bilagor