Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (SfU6)
Justering
Prop. 2016/17:17 och motioner
Föredragande: KS

3. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MN

4. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: KS

5. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: LH

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november 2016 kl. 13.15 offentlig utfrågning om Finsam.

Bilagor