Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-11-17 kl. 13:15

Torsdag 2016-11-17 kl. 13:15

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-17 13:15
Plats: Andrakammarsalen

Offentlig utfrågning om Finsams fortsatta utveckling - nästa steg

Bilagor