Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2016-11-24 kl. 10:30

Torsdag 2016-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-11-24 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Information om det gemensamma europeiska asylsystemet
Planeringschefen Ola Henriksson m.fl., Justitiedepartementet

3. Mottagande av motion
Mot. 2016/17:2767 yrk. 17 av Karin Enström m.fl. (M) från utrikesutskottet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 11.00

Bilagor