Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: SB

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december 2016 kl. 10.30.

Bilagor